Tulle i sin fødekasse, det er dagen før hun føder. 2011